Zajęcia rewalidacyjne

Zajęcia rewalidacyjne z zasady mają charakter terapeutyczny, usprawniający i korekcyjny.

Głównym celem oddziaływań rewalidacyjnych jest stymulowanie tych właściwości intelektualnych i osobowościowych dziecka, które umożliwiają mu pełne uczestnictwo w codziennym życiu. Istotne jest, więc stawianie na atuty, mocne strony dziecka oraz szukanie tego, co w nim jest najlepsze.

Podczas zajęć terapeuta skupia się na:

  • Rozwijaniu mowy i umiejętności komunikowania się, percepcji wzrokowej i słuchowej, koordynacji wzrokowo-ruchowej i wzrokowo-słuchowo-ruchowej, sprawności psychofizycznej, zainteresowań, a także orientacji przestrzennej,
  • Wspieraniu w nabywaniu umiejętności czytania, pisania, liczenia, a także samodzielności osobistej i społecznej oraz przygotowania do radzenia sobie w sytuacjach nowych i trudnych,
  • Kształtowaniu umiejętności samodzielnego organizowania wypoczynku i rekreacji oraz asertywności,
  • Wzmacnianiu kondycji fizycznej.
Gabinet Kilkulatka
Kontakt
Adresul. Grunwaldzka 1A, 42-690 Tworóg
NIP6452527625
Konto68 1020 2368 0000 2002 0665 5767

Gabinet Kilkulatka © 2024