Zajęcia dla najmłodszych – Metoda Dobrego Startu®

Główne założenia Metody Dobrego Startu® to wspieranie rozwoju psychomotorycznego dziecka, wykorzystując do tego zabawę i symbole graficzne aktywizujące zmysły. Daje to możliwość szybkiego rozwoju funkcji mających ogromne znaczenie dla nauki czytania i pisania, czyli funkcje ruchowe, słuchowo-językowe czy wzrokowo-przestrzenne. Co więcej, Metoda Dobrego Startu® zmusza wszystkie te funkcje do wspólnego działania.

Jak wyglądają zajęcia Metodą Dobrego Startu®?

Przebieg zajęć podzielony jest na trzy etapy, których celem jest jednoczesne usprawnianie analizatorów: wzrokowego, słuchowego, kinestetyczno-ruchowego a także kształcenie lateralizacji, orientacji w schemacie ciała i przestrzeni. Ważnym elementem Metody jest muzyka, która ułatwia osiąganie celów poprzez zabawę. Śpiew, ruch, muzyka i plastyka połączone razem nie tylko pozytywnie wpływają na sferę emocjonalną, ale działają uspokajająco i pozwalają na większe skupienie u dziecka.

Pierwszy etap – zajęcia wprowadzające, czyli ćwiczenia orientacyjno-porządkowe koncentrujące uwagę na rozpoczynających się zadaniach:

  • zbiórka w szeregu, dwuszeregu, marsz przy muzyce,
  • ćwiczenia o charakterze „musztry” – postawy baczność, spocznij, zwrot w lewo, w prawo, w tył, ćwiczenia korekcyjne postawy ciała, ćwiczenia w orientacji w lewej i prawej stronie schematów ciała i przestrzeni,
  •  różne sposoby powitania poprzez podawanie rąk, salutowanie, powitanie paluszków, czyli zestawianie odpowiadających sobie palców prawej i lewej ręki witających się osób (ćwiczenia orientacji w schemacie ciała, usprawnianie motoryki rąk),
  • słuchanie piosenki, która będzie towarzyszyła podczas zajęć oraz rozmowa na jej temat,

Drugi etap – zajęcia właściwe, czyli ćwiczenia:

  • ruchowe o charakterze usprawniającym i relaksacyjnym,
  • ruchowo-słuchowe czyli ćwiczenia ruchowe z dołączonym elementem muzycznym-piosenka, wierszyk, wyliczanka,
  • ruchowo-słuchowo-wzrokowe uwzględniające zasadę stopniowania trudności, czyli zadania wprowadzające wzory, figury geometryczne, linie krzywe; do wzorów dobrane są piosenki, których rytm jest zgodny z układem elementów we wzorze. Ćwiczenia polegają na odtwarzaniu ruchem (element ruchowy), wzorów graficznych (element wzrokowy) w rytm jednocześnie śpiewanej piosenki (element słuchowy).

Trzeci etap –  zajęcia kończące, czyli ćwiczenia słuchowo-ruchowe, prowadzone w formie zabawy, usprawniające jednocześnie motorykę, percepcję słuchową oraz orientację w lewej i prawej stronie schematu ciała. Mają one na celu relaksację i rozładowanie napięcia powstałego na skutek intensywnych ćwiczeń.

Dla kogo Metoda Dobrego Startu®

Metodę Dobrego Startu stosuje się dla szerokiej grupy wiekowej. Z powodzeniem jest wykorzystywana w pracy z dziećmi 2-letnimi (warunkiem jest ich prawidłowy rozwój), ale także z dziećmi starszymi, które niedługo rozpoczną naukę szkolną lub już ją rozpoczęły, a ich rozwój nie przebiega prawidłowo. Dla dzieci rozwijających się dobrze Metoda Dobrego Startu® jest świetnym przygotowaniem do nauki czytania, pisania, a także nauki cyfr i liter.

Zajęcia podzielone są na grupy:

grupa 1: dzieci od 2 do 3 lat

grupa 2: dzieci od 3 do 4,5 lat

grupa 3: dzieci od 4,5 do 6 lat

Gabinet Kilkulatka
Kontakt
Adresul. Grunwaldzka 1A, 42-690 Tworóg
NIP6452527625
Konto68 1020 2368 0000 2002 0665 5767

Gabinet Kilkulatka © 2024