Trening Umiejętności Społecznych

Zajęcia TUS (Trening Umiejętności Społecznych) to terapia adresowana do dzieci wykazujących problemy w zakresie funkcjonowania emocjonalno-społecznego (m. in. dla dzieci nieśmiałych, wycofanych społecznie, z trudnościami w nawiązywaniu prawidłowych relacji rówieśniczych, z panowaniem nad złością, „nielubianych” przez kolegów). Zajęcia wspomagają rozwój dzieci z niepełnosprawnościami, specyficznymi problemami w uczeniu się, nadpobudliwością psychoruchową, mutyzmem czy spektrum autyzmu.

Uczestnictwo w zajęciach wspiera nabywanie umiejętności potrzebnych do codziennego życia, zdobywanie umiejętności komunikowania się, aktywnego słuchania, samokontroli i okazywania szacunku. Ważną częścią zajęć jest nauka rozpoznawania własnych emocji i radzenia sobie z nimi w sposób społecznie akceptowalny. Podczas treningu dzieci nabierają odporności emocjonalnej na sytuacje przykre, a także uczą się pokonywać trudności i praktycznie rozwiązywać problemy i konflikty.

Najważniejszymi elementami, nad którymi pracuje się na zajęciach to:

  • Emocje,
  • Normy i sytuacje społeczne,
  • Komunikacja interpersonalna,
  • Rozwijanie teorii umysłu,
  • Samowiedza i samoświadomość,
  • Asertywność,
  • Radzenie sobie w sytuacjach trudnych,
  • Współpraca
Gabinet Kilkulatka
Kontakt
Adresul. Grunwaldzka 1A, 42-690 Tworóg
NIP6452527625
Konto68 1020 2368 0000 2002 0665 5767

Gabinet Kilkulatka © 2024