Test Uwagi Słuchowej TLT Tomatis®

Badanie uwagi słuchowej urządzeniem TLT® pozwala określić profil uwagi słuchowej pacjenta. Badanie pozwoli nam dostarczyć informacji o gotowości do odbioru i przetwarzania dźwięków, nadwrażliwości pacjenta na wysokie, bądź niskie dźwięki, umiejętności rozróżniania wysokości dźwięków.

Badanie wykonujemy nie tylko dzieciom, ale i dorosłym.

Wskazania do badania:

Słuchanie skierowane na zewnątrz, 
do otaczającego świata:

 • nadwrażliwość na dźwięki;
 • konieczność powtarzania poleceń;
 • błędna interpretacja poleceń i pytań;
 • zaburzenia koncentracji;
 • wyłączanie się;
 • nieumiejętność spełnienia wieloczłonowych poleceń;
 • mylenie podobnie brzmiących słów;
 • problemy z rozróżnianiem dźwięków (głosek, wady wymowy).

Słuchanie skierowane do wewnątrz
, kontrola własnego głosu podczas mówienia:

 • problemy z dzieleniem na głoski;
 • mylenie liter lub odwracanie ich kolejności;
 • problemy z czytaniem na głos;
 • słabe rozumienie czytanego tekstu;
 • nieumiejętność czystego śpiewania;
 • ubogie słownictwo;
 • monotonne wypowiedzi;
 • problemy z płynnością i wyrazistością wypowiedzi (wysławianiem się).

Funkcje motoryczne. Ucho kontroluje równowagę i koordynację ruchową.

 • niezgrabne, nieskoordynowane ruchy;
 • nieprawidłowa postawa;
 • słabe poczucie rytmu;
 • niewyraźny charakter pisma;
 • problemy z organizacją.

Poziom energii
. Ucho dostarcza nam energii potrzebnej do dobrego funkcjonowania.

 • trudności z porannym wstawaniem, zmęczenie;
 • skłonność do odkładania spraw na później;
 • nadaktywność;
 • skłonności depresyjne;
 • uczucie przeciążenia sprawami codziennymi.

Dostosowanie społeczne
. Trudności związane z uwagą słuchową często związane są z:

 • słabą wiarą w siebie, niską samooceną;
 • nieśmiałością;
 • skłonnościami do unikania kontaktów społecznych lub popadaniem w konflikty w grupie;
 • drażliwością, niedojrzałością;
 • słabą motywacją, brakiem zainteresowania nauką, pracą;
 • negatywnym nastawieniem do szkoły/pracy.
Gabinet Kilkulatka
Kontakt
Adresul. Grunwaldzka 1A, 42-690 Tworóg
NIP6452527625
Konto68 1020 2368 0000 2002 0665 5767

Gabinet Kilkulatka © 2024