Terapia tyflopedagogiczna

Tyflopedagog to pedagog zajmujący się edukacją, terapią i rehabilitacją dzieci niewidomych i niedowidzących. Prowadzi ćwiczenia wzrokowe, które mają za zadanie mobilizować do korzystania z posiadanych możliwości wzrokowych we wszystkich sytuacjach życiowych oraz pomagać na wielu płaszczyznach życia codziennego.

Na podstawie wytycznych lekarza okulisty, bądź optometrysty, tyflopedagog poprzez terapię opracowuje plan terapeutyczny, który zakłada:

– stymulowanie widzenia,

– usprawnianie pamięci wzrokowej,

– rozwijanie koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej,

– pobudzanie do patrzenia,

– stymulowanie podstawowych sprawności wzrokowych,

– naukę czynności życia codziennego,

– naukę podstaw poruszania się w przestrzeni,

– doskonalenie orientacji w przestrzeni,

– wsparcie rodziców/opiekunów.

Gabinet Kilkulatka
Kontakt
Adresul. Grunwaldzka 1A, 42-690 Tworóg
NIP6452527625
Konto68 1020 2368 0000 2002 0665 5767

Gabinet Kilkulatka © 2024