mgr Martyna Mundzik

Właścicielka, Manager Oświaty,
Terapeuta Integracji Sensorycznej,
Trener Umiejętności Społecznych,
Praktyk Metody Tomatisa®,
pedagog specjalny,
pedagog resocjalizacji,
terapeuta ręki w oparciu o Integrację Sensoryczną,
nauczyciel wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego

Zawodowo zajmuję się wychowaniem dzieci od 2017 roku. Swoją pracę, jako pedagog zawsze traktowałam, jako coś więcej niż opieka nad dziećmi w czasie ich pobytu w przedszkolu.

Instynktowne wyczuwanie potrzeb dzieci, ich zdolności, możliwości oraz umiejętna obserwacja obszarów, nad którymi muszą one popracować, pozwalają mi na ukierunkowanie terapii tak, by dzieci lepiej radziły sobie we współczesnym świecie. Chęć rozwoju i lepszego poznania różnorodnych potrzeb dzieci, skłaniają mnie do zdobywania nowych kwalifikacji, by jeszcze lepiej rozwijać zdolności podopiecznych.

Ciągle aktualizowana wiedza naukowa na temat ludzkich zachowań pozwala na lepszą diagnozę problemów, z którymi dzieci muszą stawić czoła. W ciągu swoich lat pracy coraz bardziej uświadamiałam sobie jak duże są potrzeby w dziedzinie wychowywania i nauczania dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym. To właśnie ten proces ukierunkował mnie jako specjalistkę od rozwiązywania problemów emocjonalnych, społecznych oraz poznawczych.

mgr Bożena Dramska-Jańczuk

Psycholog dziecięcy,
specjalista wczesnego wspomagania rozwoju małego dziecka,
Trener Umiejętności Społecznych,
terapeuta EEG Biofeedback,
dogoterapeuta,
mediator

mgr Alina Maciejska

Terapeuta Integracji Sensorycznej,
oligofrenopedagog,
terapeuta pedagogiczny,
nauczyciel wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego

mgr Agata Cieplik

Tyflopedagog,
terapeuta osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu,
nauczyciel wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego,
Trener Umiejętności Społecznych,
praktyk Metody Dobrego Startu I stopnia

mgr Weronika Kachel

Neurologopeda,
logopeda,
pedagog opiekuńczo-resocjalizacyjny,
pedagog sądowo-penitencjarny,
Trener Umiejętności Społecznych,
Terapeuta ręki,
Terapeuta Integracji Sensorycznej

mgr Izabela Zawadka

Logopeda,
terapeuta ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia,
nauczyciel wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego z terapią pedagogiczną,
specjalizacje pedagogiczne:
pomoc psychologiczno-pedagogiczna i interwencja kryzysowa,
pedagogika opiekuńcza i praca socjalna

mgr Piotr Kazuch

Logopeda,
Nauczyciel współorganizujący kształcenie specjalne,
oligofrenopedagog,
pedagog opiekuńczo-wychowawczy,
terapeuta pedagogiczny,
trener Metody Ortograffiti dla uczniów z trudnościami w uczeniu się matematyki,
Animator Ortograffiti I i II stopnia dla uczniów z dysleksją rozwojową

Julia Mundzik

Animator czasu wolnego,
Animator muzyczno-plastyczny,
prowadząca zajęcia plastyczno-sensoryczne,
Zuchmistrzyni,

Gabinet Kilkulatka
Kontakt
Adresul. Grunwaldzka 1A, 42-690 Tworóg
NIP6452527625
Konto68 1020 2368 0000 2002 0665 5767

Gabinet Kilkulatka © 2024